Super Team

Hatas?z "SEM?TA? i?ili?i"

Semitas 2010 katalogu-6

SEM?TA? do?rama atlyelerinde retim en az fire oran? ve s?f?r i?ilik hatas? ile yap?l?r.Kesim ve ebatland?rma i?lemi tam otomatik makinelerle, oklu ve seri olarak hatas?z uygulan?r. Gnlk 85 pencere retim kapasitesine sahip bu atlyelerde,
ah?ap malzemede istenilen kal?nl?k, boyut, di? ama, kanal ama ve planya i?lemleri
otomatik olarak en az i?ilik hatas? ile yap?l?r...

 torna-makinas?

Tesis bnyesinde, kereste atlyesi, do?rama atlyesi, torna atlyesi, polyester
atlyesi, mobilya atlyesi, kurutma f?r?n? ve emprenye niteleri retim yapmakta...
SEM?TA? tesislerinde ah?ap her trl kullan?m alan?na gre en az fire oran?yla de?erlendirilmekte...Tesisin farkl? nitelerinde ah?aba geometrik l, yuvarlakl?k ve istenilen ?ekli veren otomatik makineler hizmet vermekte...