Super Team

S?k Sorulan Sorular
Soru : Emprenye nedir ?
Cevap :  A?a hcreleri iindeki bakteri olu?umuna ve rmeye sebep olan havan?n vakumla ekilerek, yerine koruyucu maddelerin bas?nla emdirilme i?lemi olan emprenye, ah?ab? betondan sa?lam, elikten dayan?kl? k?lar.  
Soru :
Semita? i?ili?i ah?aba ne kat?yor?
Cevap :
 So?uk ve s?cak pres i?leminin uyguland??? pres atlyesinde lamine edilen ah?ab?n mukavemeti % 30 artar. Daha kullan??l?, daha dayan?kl?, daha ergonomik evre mobilyalar? istek ve ihtiyaca gre retilir.
Soru : Emprenyeli ah?ap canl?lara zararl?m?d?r ?
Cevap : ?nsan, bitki ve hayvan sa?l???na hibir zarar? yoktur.
Soru : Emprenye su ile ?karm? ?
Cevap : Deniz iskeleleri ve yollarda su, gne? ve toprakla bire bir temas? olan ah?ap malzeme uzun y?llar rmez, deforme olmadan hizmet verir.