Super Team

Sa?lam, Dayan?kl?, Emprenyeli Ah?ap

 emprenye

Betondan Sa?lam... elikten Dayan?kl?...

SEM?TA??n, sanat ve do?rama atlyelerinde ah?ap, kullan?m amac?na uygun olarak, emprenye edilir.A?a hcreleri iindeki bakteri olu?umuna ve rmeye sebep olan havan?n, vakumla ekilerek yerine koruyucu maddelerin bas?nla emdirilme i?lemi
olan Emprenye ah?ab? betondan sa?lam, elikten dayan?kl? k?lar. Ah?ab?n iine
her ynden en az 4 cm nfuz eden emprenye maddesi, rmeyi nledi?i gibi,
ah?ab? mantar, bcek, termit, deniz kurdu gibi zararl?lardan koruyarak,
mrn 10 kat artt?r?r.

SEM?TA? Entegre tesislerinde kap?, pencere do?ramalar? ve i mekan ah?ap malzemeleri iin Protim 230WR naturel emprenye maddesi kullan?l?r.
Emprenyeli bir telefon dire?i her trl do?al ko?ullara ra?men rmeden 50 y?l?n zerinde hizmet verir.

 Semitas 2010 katalogu-5

EMPRENYEL? AH?AP HER TRL KT HAVA KO?ULLARINA RA?MEN AIK
YE??L RENG?N? KORUR, RMEZ...