Super Team

Semita?'?n ileri teknolojisi...

pencereler


Emprenyeli ah?ap malzemenin kullan?m alan? olduka geni?tir.Semita? do?rama atlyelerinde retim en az fire oran? ve en az i?ilik hatas?yla yap?l?r. Kesim ve ebatland?rma i?lemi tam otomatik makinelerle, oklu ve seri olarak hatas?z gerekle?tirilir.
Gnlk 85 pencere retim kapasitesine sahip bu atlyelerde, ah?ap malzemede istenilen kal?nl?k, boyut, di? ama, kanal ama ve planya i?lemleri otomatik olarak en az i?ilik hatas? ileyap?l?r...

Emprenyeli bir telefon dire?i her trl do?al ko?ullara ra?men rmeden 50 y?l?n zerinde
hizmet verir.Tesisin farkl? nitelerinde ah?aba geometrik l, yuvarlakl?k ve istenen ?ekli veren otomatik makineler hizmet vermekteAh?ab?n iine her ynden en az 4 cm nfuz eden emprenye maddesi, rmeyi nledi?i gibi, ah?ab? mantar, bcek, termit, denizkurdu gibizararl?lardan koruyarak mrn on kat art?r?r. Emprenyeli ah?ap her trl kt hava ko?ullar?na ra?men a?k ye?il rengini korur, rmez...