Super Team

Gündüz arel-Çe?me DI? Gündüz Arel -Çe?me 6

SEM?TA? ba? ve bahçe direkleri ile modern tar?m?n hizmetinde.

Üzüm ba?lar? ve Bodur elma bahçelerinde meyveye destek olan direkler ürünün toprakla temas etmesini önler.
Ha?arat ve çürüme sonucu meydana gelebilecek zarar? en aza indirerek verimi art?r?r.
 
bodur elma bahçesi Uluk??la-Ni?de DI? Pamukkale ?araplar?-Güney
 
Üretici için bu direklerin varl??? kadar uzun ömürlü ve amaca uygun ebatlarda olmas? da önemlidir. Metal direkler zamanla oksitlenir, kendi s?cakl???n? meyveye geçirerek ürüne zarar verir. Beton direkler ise yaz-k?? ?s? fark?ndan ve darbelerden etkilenerek çabuk deforme olur ve çevre kirlili?i yapar. EMPRENYE’li ah?ap direk kullan?lan
ba? ve bahçelerde bu tür sorunlar ya?anmaz.
 
EMPRENYE’li Ah?ap’tan üretilen bu direkler di?er benzeri uygulamalara göre 10 kat daha uzun ömürlüdür. Çevre dostudur. Sa?l??a hiçbir zarar? yoktur.
 
SEV?LEN ?ARAPÇILIK ?ZM?R

 

 

pdf
Ba? direkleri ve montaj modellerini pdf olarak indirmek için T?klay?n?z