Super Team

Ah?ap Malzemeler
   

SEM?TA? Tesislerinde istenilen aplarda, yuvarlak tornal? emprenyeli
ah?ap malzeme retilmektedir.
4 cmden ba?lay?p 20 cm ap geni?li?ine kadar de?i?ik kal?nl?klar? bulunan yuvarlak direklerin boylar? 30 cmden ba?lay?p 6 mye kadar ?kabilir.
Bu direkler, it,ba?-bahe direkleri ve pergole gibi birok ama iin kullan?labilir.


profiller